Ý nghĩa của từ Phán xét là gì:
Phán xét nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Phán xét. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phán xét mình

1

29   8

Phán xét


Phán xét là những lên án, kết luận một cách bồng bột, ích kỉ mà không xem xét, suy nghĩ , không nghĩ đến hậu quả to lớn mà sự phán xét gây ra cho người khác và cho chính bản thân
Châu - Ngày 26 tháng 3 năm 2021

2

11   3

Phán xét


xem xét và đánh giá, có tính chất quyết định phán xét công bằng không có quyền phán xét
Nguồn: tratu.soha.vn

3

11   4

Phán xét


Phán là nêu ra sự sai trái. Xét là kết luận là sai và lên án.
phan nguyen - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Phán xét
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Pháp quy Phá rào >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa