Ý nghĩa của từ Phàm ăn là gì:
Phàm ăn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Phàm ăn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phàm ăn mình

1

1   1

Phàm ăn


Phàm ăn cá nghĩa là ham ăn .ăn mọi thứ mà ai đưa hay mình có.ăn ngon lành chẳng quan tâm đến ai.
Vy phan - Ngày 03 tháng 12 năm 2019

2

0   2

Phàm ăn


ăn nhiều và ăn được nhiều thứ, nhiều loại thức ăn giống lợn phàm ăn
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Phàm ăn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phá bỏ Phuy >>