Ý nghĩa của từ Otaku là gì:
Otaku nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Otaku. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Otaku mình

1

0   0

Otaku


Otaku (おたく) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một kiểu người, kì quái, làm bạn những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

2   2

Otaku


từ phổ thông để chỉ những người hâm mộ anime, manga hoặc game
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của Otaku
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hợp chất clo Hợp chất lưu huỳnh >>