Ý nghĩa của từ One Size là gì:
One Size nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ One Size. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa One Size mình

1

72   21

One Size


Chỉ có một kích thước duy nhất.
Nguồn: zalora.vn

2

32   11

One Size


Chỉ có một kích thước duy nhất.http://ktmart.vn
Nguồn: ktmart.vn

3

6   0

One Size


Ý nghĩa của One Size là gì chúng ta hãy trải nghiệm nhé: One Sizi là một kích thước vừa với những thân hình gầy, thấp,...
Chi - Ngày 07 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của One Size
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nịt bít vớ Ống suông >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa