Ý nghĩa của từ Nỗi lòng là gì:
Nỗi lòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Nỗi lòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nỗi lòng mình

1

0   0

Nỗi lòng


Nỗi lòng|こゝろ|Kokoro}} là tên tiểu thuyết phát hành năm 1914 của nhà văn người Nhật, Natsume Sōseki, đồng thời cũng là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Nỗi lòng


Một tâm tư không thể nói thành lời, chất chứa những điều khiến ta suy nghĩ
Cc - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

3

0   1

Nỗi lòng


tâm tư, tình cảm sâu kín trong lòng bày tỏ nỗi lòng "Sinh thì gan héo, ruột đầy, Nỗi lòng, càng nghĩ c&ag [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

Nỗi lòng


Nỗi lòng có thể chỉ:
  • Nỗi lòng: tên một ca khúc tiền chiến nổi tiếng sáng tác bởi Nguyễn Văn Khánh và từng được trình bày bởi ca sĩ Tuấn Ngọc, Sĩ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Nỗi lòng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nội biến Nổng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa