Ý nghĩa của từ Minh anh là gì:
Minh anh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Minh anh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Minh anh mình

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

Minh anh


Minh Anh là cái tên rất hay và phổ biến, đặt cho cả con trai và con gái đều được.
Minh Anh có nghĩa là sự tài giỏi, thông minh, sẽ càng sáng sủa hơn khi đi cùng với chữ Minh ở đầu
lucyta - 00:00:00 UTC 8 tháng 8, 2013

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Minh anh


Minh có nghĩa là thông minh,sáng suất.
Anh có nghĩa là nhanh nhẹn,tháo bát.
Vậy tên Minh Anh có Nghĩa là một con người thông minh,nhanh nhẹn.
Nguyễn Minh Anh - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Minh anh


"Anh nghĩa là hoa, tinh hoa của sự vật, là tốt đẹp, ánh ngọc, ngọc đá đẹp. Anh nghĩa là kiệt xuất, tài ba hơn người. Anh là mưa lẫn cả tuyết, bông tuyết, sâu thẳm và mông mênh. Anh là ràng buộc, mang vác. Cây Anh có hoa trắng, trái hình tròn, màu đỏ, ăn được, gỗ cây anh cứng tốt dùng để chế tạo khí cụ"
Nghiêm Minh Ạnh - 00:00:00 UTC 13 tháng 4, 2017

<< Kent Linh Nga >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa