Ý nghĩa của từ Mì gói là gì:
Mì gói nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Mì gói Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Mì gói mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Mì gói


mỳ ăn liền hoặc mì nước sôi
ăn kèm xúc xích hoặc thêm đồ bạn thích
có thể làm mì trộn hoặc mì nước,mì xào
huy - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022
<< Momofuku Ando Bêlarus >>