Ý nghĩa của từ Luyến đồng là gì:
Luyến đồng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Luyến đồng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Luyến đồng mình

1

18   7

Luyến đồng


tình ái giữa người lớn và trẻ con
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

2

21   13

Luyến đồng


 yêu trẻ con (muốn quan hệ tình dục với trẻ con), có thể nói là tương đương với shotacon (với bé trai) và lolicon (với bé gái)
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của Luyến đồng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lư Hữu Luyến muội/đệ >>