Ý nghĩa của từ Lục Ngạn là gì:
Lục Ngạn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Lục Ngạn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lục Ngạn mình

1

1   1

Lục Ngạn


Lục Ngạn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang và là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bắc Giang.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

Lục Ngạn


Lục Ngạn là một huyện miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang và là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Bắc Giang.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Lục Ngạn


Lục ngạn có nghĩa là 6 hướng sông, ngoài ra Lục ngạn còn là một huyện miền núi có diện tích lớn nhất của tỉnh Bắc giang.
Ngọc Ân - Ngày 17 tháng 2 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Lục Ngạn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Montigny-le-Bretonneux Cờ nước Senegal >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa