Ý nghĩa của từ Lĩnh xướng là gì:
Lĩnh xướng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Lĩnh xướng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lĩnh xướng mình

1

3   0

Lĩnh xướng


đơn ca một câu, một đoạn trước hoặc sau phần hát của tốp ca, đồng ca, hợp xướng.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Lĩnh xướng


Lĩnh xướng là lời hát trước của đoạn 2 trong bài hát đó
Hòa giọng là lời hát cùng tập thể cả lớp hoặc hát đồng thanh
Juna trần - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Lĩnh xướng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lũ lĩ Lăng xa lăng xăng >>