Ý nghĩa của từ Lái Thiêu là gì:
Lái Thiêu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Lái Thiêu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lái Thiêu mình

1

1   0

Lái Thiêu


Thị trấn, huyện lỵ của huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, trước đây là huyện Lái Thiêu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

Lái Thiêu


Lái Thiêu là một phường thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vị trí phường nằm ven sông Sài Gòn, nổi tiếng với những vườn trái cây xung quanh, trở thà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Lái Thiêu


Lái Thêu ngày xưa có một chiếc tàu buôn mắc cạn và bị cháy của người hoa từ đó người ta gọi vùng ấy là Lái Thêu
Nguyễn Khuê - Ngày 07 tháng 4 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Lái Thiêu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lý Hòa Chợ Mới >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa