Ý nghĩa của từ Kungfu là gì:
Kungfu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Kungfu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kungfu mình

1

4   0

Kungfu


Công phu , sự luyệen tập hàng ngày...
Nguồn: chutluulai.net

2

0   0

Kungfu


Kung fu hay gongfu hoặc theo âm Hán Việt công phu (chữ Hán: 功夫 Gong Fu) là một thuật từ tiếng Hoa thường được người nói tiếng Anh sử dụng để chỉ chung chung võ thuật Trung Hoa. Tuy nhiên nghĩa gốc của [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

Kungfu


Công phu , sự luyệen tập hàng ngày…
Nguồn: vovinamthainguyen.vn

4

0   0

Kungfu


Công phu , sự luyệen tập hàng ngày... Kurash:
Nguồn: chutluulai.net

Thêm ý nghĩa của Kungfu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bồ đề đạt ma Sinh vật nguyên sinh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa