Ý nghĩa của từ Khẽ khàng là gì:
Khẽ khàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Khẽ khàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khẽ khàng mình

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

Khẽ khàng


A không gây giãn tâm hồn. B rất khẽ rất chậm không vội vàng. C rất nhẹ gợi cảm giác nâng niu nhẹ nhàng
Cường - 00:00:00 UTC 18 tháng 5, 2021

2

5 Thumbs up   3 Thumbs down

Khẽ khàng


rất khẽ, rất nhẹ nhàng đi lại khẽ khàng Đồng nghĩa: sẽ sàng
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Khẽ khọt Khặc khặc >>