Ý nghĩa của từ Khẽ khàng là gì:
Khẽ khàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Khẽ khàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khẽ khàng mình

1

5   2

Khẽ khàng


rất khẽ, rất nhẹ nhàng đi lại khẽ khàng Đồng nghĩa: sẽ sàng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   2

Khẽ khàng


A không gây giãn tâm hồn. B rất khẽ rất chậm không vội vàng. C rất nhẹ gợi cảm giác nâng niu nhẹ nhàng
Cường - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Khẽ khàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Khẽ khọt Khặc khặc >>