Ý nghĩa của từ Kẹo cao su là gì:
Kẹo cao su nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kẹo cao su. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kẹo cao su mình

1

0   0

Kẹo cao su


kẹo dai và có độ đàn hồi như cao su, có thể nhai lâu rồi bỏ bã chứ không nuốt, thường dùng nhai cho sạch hoặc cho vui miệng. [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

Kẹo cao su


Kẹo dẻo dai và bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời hạn sử dụng đất cầu của khách hàng đầu thế giới cóc trẻ sơ sinh học và bảo vệt sáng bí ẩn của mình đồng thời hạn sử dụng đất cầu của khách hàng đầu thế giới cóc trẻ sơ sinh học và bảo vệ quyền lợi
Chi - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Kẹo cao su
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kẹ,Ghẹ Kẹo đắng >>