Ý nghĩa của từ Kì vĩ là gì:
Kì vĩ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kì vĩ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kì vĩ mình

1

20   3

Kì vĩ


hết sức lớn lao, hết sức đồ sộ núi non kì vĩ một công trình kiến trúc kì vĩ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

Kì vĩ


Em cảm thấy hình tượng bay bổng diệu kì của Thánh Gióng đã được kì vĩ hóa, tô đậm chất lãng mạn để bất tử hóa về vẻ đẹp của người anh hùng ra đi đánh giặc
Ẩn danh - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Kì vĩ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kì vọng Kì tích >>