Ý nghĩa của từ Idriss Deby là gì:
Idriss Deby nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Idriss Deby Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Idriss Deby mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Idriss Deby


Tướng Idriss Déby (18 tháng 6 năm 1952 - tháng 4 năm 2021) là một chính khách Cộng hòa Tchad. Ông là Tổng thống Cộng hòa Tchad từ năm 1990 sau khi đứng đầu phe nổi dậy lật đổ vị tổng thống lúc đó Hiss [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Từ Câu Vương CTT >>