Ý nghĩa của từ Hiu hắt là gì:
Hiu hắt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hiu hắt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hiu hắt mình

1

5   2

Hiu hắt


ở trạng thái yếu ớt, mong manh, gây cảm giác buồn vắng, cô đơn, cảm giác của cái sắp lụi tàn hơi may hiu hắt ngọn đè [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Hiu hắt


Vắng vẻ có í người ở xung quanh các có cảm giác cô đơn
Kiên - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Hiu hắt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hiên,Hoa hiên Hip hop >>