Ý nghĩa của từ Hồng Ngự là gì:
Hồng Ngự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Hồng Ngự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hồng Ngự mình

1

2   1

Hồng Ngự


Hồng Ngự là một huyện biên giới thuộc tỉnh Đồng Tháp. Huyện Hồng Ngự có diện tích 20.973,70 ha đất tự nhiên, chiếm 6,21% tổng diện tích đất tự nhiên c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

Hồng Ngự


Thị xã Hồng Ngự là một thị xã thuộc tỉnh Đồng Tháp được Chính phủ Việt Nam ra nghị định thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2008 trên cơ sở một phần di [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   1

Hồng Ngự


Hồng Ngự có thể là
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

1   1

Hồng Ngự


Có ý nghĩa như hồng là một màu sắc khá ảm đạm nhưng ngự lại là sự khống chế , không lung lay có thể nói là một màu sắc không dù ra sao cũng đã bị giam lõng không thoát ra được và ngự trị ở một nơi .
Ẩn danh - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Hồng Ngự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hạ Lang Hữu Lũng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa