Ý nghĩa của từ Hồi ký là gì:
Hồi ký nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ Hồi ký. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hồi ký mình

1

75 Thumbs up   27 Thumbs down

Hồi ký


Hồi kí là một thể loại hình kí để kể lại những biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Người viết hồi kí đã tiếp nhận và ghi chép phần hiện thực mà tác giả nhìn rõ hơn dựa trên cơ sở những ấn tượng và hồi ức riêng trực tiếp của mình. Bản thân người viết hồi kí luôn được mô tả trình bày ở bình diện thứ nhất.
hồng gái - 00:00:00 UTC 26 tháng 8, 2016

2

52 Thumbs up   29 Thumbs down

Hồi ký


Hồi ký là sáng tác thuộc nhóm thể tài ký, là một thiên trần thuật từ ngôi tác giả (người xưng tôi là tác giả, chứ không phải là tôi hư cấu như ở nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn), kể về những sự kiện có [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

35 Thumbs up   15 Thumbs down

Hồi ký


Hồi Kí là ghi chép lại bằng trí nhớ những sự việc đã xảy ra đối với bản thân trong quá khứ đã để lại ấn tượng mạnh. Hồi Kí còn là một thể loại văn học: truyện được kể lại bằng sự nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ có ấn tượng mạnh, ít có yếu tố hư cấu, thường kể ở ngôi thứ nhất.
nhiii - 00:00:00 UTC 26 tháng 8, 2018

4

38 Thumbs up   24 Thumbs down

Hồi ký


hỏi là nhớ lại ,kí là viết ra những gj mình đã nhớ.tóm lại hồi kí là kể lại những sự việc mà mình đã trải qua
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 5 tháng 9, 2014

5

18 Thumbs up   8 Thumbs down

Hồi ký


hồi lí là một thể loại văn chương dùng ghi lại một câu chuyện có thật đã xảy ra trong cuộc đời của con người mà người đó được chứng kiến thường là của chính người viết
lan anh - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2020

6

5 Thumbs up   4 Thumbs down

Hồi ký


Hồi kí là cuốn tự truyện mà trong đó tác giả kể lại những câu chuyện, sự kiện và kỉ niệm có thật và được xuất bản khi tác giả đang còn sống.
Nguyễn Anh Cơ - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

Hồi ký


Hồi ký nghĩa là:
+Hồi: Hồi ức
+Ký là viết.Vậy hồi ký có nghĩa là viết lại hồi ức của mình, tức là những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Candy( Nghi) - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

8

1 Thumbs up   5 Thumbs down

Hồi ký


Hồi ký là những câu truyện trong ký ức được hồi tưởng lại bởi người tham gia. Trong câu chuyện thường là tác giả xưng "tôi"
Huyền Trang - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

<< Mỹ Tú Nguyên Bình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa