Ý nghĩa của từ Hệ thức là gì:
Hệ thức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hệ thức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hệ thức mình

1

8   5

Hệ thức


Tôi nghĩ là công thức,mong ad kiểm tra xem có đúng không vì tôi sợ sai lắm:(
Gia Bảo - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

2

10   11

Hệ thức


đẳng thức nói lên mối liên hệ giữa một số đại lượng nào đó.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Hệ thức
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hệ tộc Hề m >>