Ý nghĩa của từ Gia Long là gì:
Gia Long nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ Gia Long. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Gia Long mình

1

4   0

Gia Long


Gia Long (chữ Hán: 嘉隆; 8 tháng 2 năm 1762 – 3 tháng 2 năm 1820), húy là Nguyễn Phúc Ánh (阮福暎), thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh (阮暎), là vị hoàng đế [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1   1

Gia Long


Gia:tốt đẹp.
Long:cao,hưng thịnh.
Niên hiệu Gia Long có ý nghĩa của hai từ trên ghép lại.
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 8 năm 2020

3

1   2

Gia Long


Theo cô giáo tớ dạy thì có nghĩa là từ Gia Định và Thăng Long ( hơi chuối nhưng tớ cam đoan là chính xác
Minh Anh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

0   2

Gia Long


Gia Long là niên hiệu của vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Ngoài ra Gia Long còn có thể chỉ đến: Thác Gia Long, một thác nước trên sông Serepôk thuộc địa ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Gia Long
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Liên Hoa Sinh Thiên hà xoắn ốc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa