Ý nghĩa của từ Digital Native là gì:
Digital Native nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Digital Native Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Digital Native mình

1

2   1

Digital Native


Digital native là gì? chỉ những người sinh ra trong một thế giới nơi công nghệ kỹ thuật số đã trở nên quá phổ biến, hoặc những người đã quen thuộc và rất thoải mái khi sử dụng các công nghệ này.
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

Thêm ý nghĩa của Digital Native
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Degraded Direct Traffic >>