Ý nghĩa của từ Danh tính là gì:
Danh tính nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Danh tính. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Danh tính mình

1

15 Thumbs up   3 Thumbs down

Danh tính


tên và họ; họ tên, lai lịch của một người xác nhận danh tính nạn nhân
Nguồn: tratu.soha.vn

2

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Danh tính


DANH TÍNH nghĩa là TỔ HỢP GỒM NHỮNG THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GÁN RIÊNG CHO MỘT ĐỐI TƯỢNG NHẤT ĐỊNH, XÁC ĐỊNH, CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA NÓ, TẠO NÊN MỘT QUI ƯỚC GIÚP CHO NGƯỜI TA PHÂN BIỆT ĐƯỢC GIỮA ĐỐI TƯỢNG ĐÓ, VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.
Tạ An Thoại - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022
<< Danh từ chung Danh tiết >>