Ý nghĩa của từ Co rúm là gì:
Co rúm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Co rúm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Co rúm mình

1

4   2

Co rúm


co thật nhỏ, đến mức như rúm ró hẳn lại sợ co rúm người lại "Mặt Đoàn co rúm lại một cách đau đớn." (KLân; 6)
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

Co rúm


đây là một cái ý nghĩa rất dài và ngu xuẩn, nên bạn có thể tra từ "co rúm" ở chỗ khác. Bạn còn đọc đến đây thì cho xin 1 like nhá. Bye !
ssbbrbbv - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Co rúm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Co vòi Co ro >>