Ý nghĩa của từ Chibi là gì:
Chibi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chibi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chibi mình

1

15   11

Chibi


Từ viết tắt là “C.B” , sự thay thế cho “child body” . Thường được dùng để miêu tả thuật vẽ theo dạng trẻ con, rất khôn khéo của người Nhật, là phiên bản của những nhận vật người lớn hài hước . Cũng được gọi là sự siêu biến dạng hay “SD”
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của Chibi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bunko Side Story >>