Ý nghĩa của từ Chia sẻ là gì:
Chia sẻ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Chia sẻ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chia sẻ mình

1

126   10

Chia sẻ


Chia sẻ là quan tâm giúp đỡ người khác bằng vật chất và tinh thần bằng tất cả kha năng cua mình, giúp họ vượt qua khó khăn , hoạn nạn
Bun - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

2

74   21

Chia sẻ


cùng chia với nhau để cùng hưởng hoặc cùng chịu chia sẻ một phần trách nhiệm chia sẻ cho nhau niềm vui, nỗi buồn Đồng nghĩa: chia sớt, san [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

27   59

Chia sẻ


Cung chia v9i nhau de cung huong chia sot ,san sevoi nhau( minh thi chi nghi duoc nhu vay thoi hi hi co gi thong cam nha
Sakyry - Ngày 27 tháng 3 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Chia sẻ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chia tay Chia rẽ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa