Ý nghĩa của từ Chúa tể là gì:
Chúa tể nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 15 ý nghĩa của từ Chúa tể. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chúa tể mình

1

57   28

Chúa tể


kẻ nắm toàn bộ quyền thống trị, quyền chi phối làm chúa tể một vùng chúa tể rừng xanh
Nguồn: tratu.soha.vn

2

25   7

Chúa tể


kẻ có quyền lực cao nhất,chi phối những kẻ khác
fvgv - Ngày 28 tháng 12 năm 2017

3

34   26

Chúa tể


là những kẻ có quyền hành cao nhất,thường là kẻ xấu
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 12 năm 2015

4

9   5

Chúa tể


chua là người có quyền cao nhất tể là chi phối mọi hoạt động vây chúa tể là người có quyề cao nhaatts trong lĩnh vực
thu - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

5

0   0

Chúa tể


kẻ có quyền lực cow nhất , chi phối những kẻ khác
panpan - Ngày 12 tháng 5 năm 2020

6

4   5

Chúa tể


Là những kể có quyền lực cao, thường được phục vụ và kính trọng
Hihi - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

7

0   1

Chúa tể


kẻ có quyền lực cao nhất , chi phối những kẻ khác và thường là kẻ xấu
lin panpan - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

8

9   11

Chúa tể


Là những kẻ có tất cả các quyền hành
Ẩn danh - Ngày 01 tháng 12 năm 2017

9

2   8

Chúa tể


Chúa tế:
Là người nắm quyền thống trị ở đây và là người điều hành và chia phối các con vật
Nhật Ánh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

10

6   14

Chúa tể


CHÚA TỂ là một người lớn nhất trong rừng xanh ,có quyền chi phối cho mọi con vật nhưng ko phải là kẻ xấu
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 12 năm 2016

11

5   13

Chúa tể


Là người đứng đầu trong một vùng thường có quyền uy , quyền lợi
lê ngọc ánh - Ngày 14 tháng 12 năm 2016

12

4   12

Chúa tể


Là người cầm quyền cao nhất trong mọi quyền hành
Long - Ngày 22 tháng 12 năm 2016

13

1   9

Chúa tể


Kẻ ngu si đầu tiên của Việt cộng tiền vệ người mua hàng trực tiếp Hoàng Anh gia trái chủ em
Đt GTVT đr án - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

14

5   15

Chúa tể


Phê phán những người hiểu biết hạn hẹp khuyen người ta muốn mo
Phạm Thuỳ Linh - Ngày 28 tháng 12 năm 2017

15

9   41

Chúa tể


abhibhū (nam), pabhū (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của Chúa tể
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chúc hạ Chúa đất >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa