Ý nghĩa của từ Chói chang là gì:
Chói chang nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chói chang. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chói chang mình

1

1   1

Chói chang


(ánh nắng) có độ sáng mạnh và toả rộng, làm cho loá mắt nắng chói chang
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Chói chang


Tính từ
(ánh nắng) có độ sáng mạnh và toả rộng, làm cho loá mắt
nắng chói chang
Popsan - Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Chói chang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chói lói Chóc ngóc >>