Ý nghĩa của từ Cháo hoa là gì:
Cháo hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cháo hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cháo hoa mình

1

1   0

Cháo hoa


Cháo hoa chỉ là cháo nấu bằng gạo bình thường , ninh nhừ cho đến khi hạt gạo nở bung hết cỡ, và nấu hơi loãng. Đây là cách dùng từ của người miến Bắc khi nói đến món cháo trắng không có thêm gì cả
Anh Thư - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

2

1   2

Cháo hoa


cháo nấu bằng hạt gạo nguyên, khi chín nhừ hạt gạo nở to ra, trông như bông hoa.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cháo hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cháo lá đa Chánh tổng >>