Ý nghĩa của từ Capital flight là gì:
Capital flight nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Capital flight. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Capital flight mình

1

1   0

Capital flight


– Di chuyển vốn. Sự di chuyển của một khoản tiền lớn từ quốc gia này sang quốc gia khác để tránh biến động chính trị hoặc kinh tế ho [..]
Nguồn: hoc123.vn

2

0   1

Capital flight


– Di chuyển vốn. Sự di chuyển của một khoản tiền lớn từ quốc gia này sang quốc gia khác để tránh biến động chính trị hoặc kinh t [..]
Nguồn: luatminhkhue.vn

Thêm ý nghĩa của Capital flight
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Acute myocardial infarction Acute tubular necrosis >>