Ý nghĩa của từ Cửa van là gì:
Cửa van nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cửa van. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cửa van mình

1

0   0

Cửa van


cửa có van đóng mở để điều tiết mức nước và lượng nước chảy, đặt ở các khoang của đập, cống, đường ống, v.v..
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Cửa van


Trong kỹ thuật, cửa van là một thiết bị có cơ cấu có thể xoay hoặc trượt, thiết bị này có hèm khe, bản lề hoặc một trục xoay ngang hoặc dọc và được [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Cửa van
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cửa tử Cửa xếp >>