Ý nghĩa của từ Cằn cọc là gì:
Cằn cọc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cằn cọc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cằn cọc mình

1

1   0

Cằn cọc


(Ít dùng) không đủ sức lớn lên được như bình thường (nói khái quát) cây cối cằn cọc đứa bé cằn cọc, không lớn nổi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Cằn cọc


Nóng giận. Tức giận khó chu ban thân. Hít thật sâu và thở ra chậm để giảm tức giận. Mở lòng chia sẽ khi đủ bình tĩnh. Không giữ suy nghĩ điều tích cực của người khác.
Trường - Ngày 18 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Cằn cọc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cẳng chân Cắt cúp >>