Ý nghĩa của từ Bộc bạch là gì:
Bộc bạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bộc bạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bộc bạch mình

1

1   0

Bộc bạch


Ngoài ra còn chủ 1 phần trong phim giải thích nghĩa,bếu không có phần đó thì ta không biết nhiều thứ trong phim
Trường Thịnh - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

2

1   0

Bộc bạch


nói ra rõ ràng và thành thật (nỗi lòng của mình) bộc bạch nỗi niềm Đồng nghĩa: bày tỏ, giãi bày
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bộc bạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bộc phá Bộ đội địa phương >>