Ý nghĩa của từ Bập bùng là gì:
Bập bùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bập bùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bập bùng mình

1

1   1

Bập bùng


Nói về một cái gì đó lúc ẩn lúc hiện
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 4 năm 2020

2

6   7

Bập bùng


từ gợi tả ánh lửa cháy không đều, khi bốc cao, khi hạ thấp lửa cháy bập bùng ánh đuốc bập bùng (tiếng trống, tiếng đ&ag [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Bập bùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bập bỗng Bập bõm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa