Ý nghĩa của từ Búa xua là gì:
Búa xua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Búa xua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Búa xua mình

1

2   0

Búa xua


Tiếng địa phương: chủ ý chỉ sự đông đúc, náo nhiệt của một khu vực
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020

2

1   0

Búa xua


(Phương ngữ, Khẩu ngữ) bát nháo và loạn xạ, không theo một trật tự nào cả ăn nói búa xua chạy búa xua
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Búa xua
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Búa đinh Búa tạ >>