Ý nghĩa của từ Adware là gì:
Adware nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Adware. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Adware mình

1

0   0

Adware


 • redirect Phần mềm quảng cáo
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  2

  0   0

  Adware


  Thông thường các thành phần adware được cài đặt cạnh ứng dụng phần mềm chia sẻ hay phần mềm miễn phí. Các quảng cáo này mang lại lợi nhuận cho hãng phát triển phần mềm và chỉ được cung cấp với sự đồng ý ban đầu của người dùng. Adware thể hiện quảng cáo trên nề [..]
  Nguồn: forum.bkav.com.vn

  Thêm ý nghĩa của Adware
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Nhu liệu quảng cáo Ad-ware >>