Ý nghĩa của từ 512 là gì:
512 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ 512. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 512 mình

1

13   5

512


Năm 512 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

6   1

512


Bên em không rời, đây không phải là tình cảm giữa hai người mà chỉ là giữa một buổi chiều lúc 5h12p có một người lại nhớ tại người mình thương và ước nguyện được bên người đó mãi không rời, một thứ tình cảm tuy không phải đẹp mắt nhưng chất chứa hàng nghìn tâm tư giữa một buổi chiều lúc 5h12p
pi - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

3

2   3

512


Năm 512 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

2   3

512


Muốn được bên em. Đây là cảm giác bất chợt của một ai đó vào một buổi chiều lúc 5h12p, Một nỗi nhớ lạnh qui giữa bầu trời dần tối lạnh giá
NTL_PI - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của 512
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 511 513 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa