Ý nghĩa của từ 369 là gì:
369 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 369. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 369 mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

369


Năm 369 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

369


Năm 369 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

369


theo tui con số 369 có lẽ đó có thể mã số của sever không gian của trong ta không biết ở ngoài vũ trụ có gì nhưng có khi ở ngoài vũ trụ là những sever kết nối với nhau nhưng chúng ta chưa tìm tới chỗ liên kiết của những sever khác có thể các sever khác cũng đang đi tìm qua các sever khác nếu 369 là 1 con số thì nó theo tui nghĩ nó là mã số sever giống như khu vật 51 của mỹ có nhưng thứ kì lạ cũng có lẽ những người ngoài hành tinh kia chính là những người của sever 370 hoặc 371 có lẽ công nghệ của họ đã phát triển tới 1 đẳng cấp khác với sever 369
nan - 00:00:00 UTC 17 tháng 1, 2022

<< 368 612 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa