Ý nghĩa của từ 250 là gì:
250 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ 250. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 250 mình

1

0   0

250


Khi một ai đó bị gọi là “250” nghĩa là người đó ngu ngốc, vô dụng và chả được cái tích sự gì cả
Hiếu - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

2

0   0

250


Năm 250 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

250


250 là làm việc cho chủ , là làm noi lệ
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 8 năm 2018

4

0   0

250


Năm 250 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của 250
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 249 251 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa