Ý nghĩa của từ 247 là gì:
247 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 247. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 247 mình

1

16   1

247


24 là số giờ trong 1 ngày
7 là số ngày trong 1 tuần
247 biểu trưng cho sự luôn luôn, tuần hoàn, mãi mãi
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 5 năm 2017

2

5   5

247


Năm 247 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2   5

247


Năm 247 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của 247
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 243 248 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa