Ý nghĩa của từ 214 là gì:
214 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 214. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 214 mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

214


214 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

214


214 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

3 Thumbs up   6 Thumbs down

214


214 cũng có thể là, Ái An Hòa ( trong bộ truyện GL, có tên là Nữ Chủ Cả Ngày Cùng Ta Bách Niên Hảo Hợp, chap 140 sẽ có 214 có nghĩa là Ái An Hòa)
BLINK_Sói - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022

<< 215 210 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa