Ý nghĩa của từ 1805 là gì:
1805 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 1805. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1805 mình

1

4 Thumbs up   2 Thumbs down

1805


Bản mẫu:C19YearInTopicX Năm 1805 (MDCCCV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba theo lịch Gregory (hay một năm thường bắt đầu vào Chủ Nhật, chậm hơn 12 ngày theo lịch Julius). Theo âm dương lịch Việt [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

1805


1805 con số kiềm hãm một con ác quỷ đg trú ngự mà một khi nó bùng phát thì ko ai có thể cản nỗi lúc đó chỉ có thứ nó muốn hay không không có thứ nó giám hay không nên những thứ nó muốn thì chắng sẽ là của nó
hoàng dương - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

1805


Bản mẫu:C19YearInTopicX Năm 1805 (MDCCCV) là một năm thường bắt đầu vào thứ Ba theo lịch Gregory (hay một năm thường bắt đầu vào Chủ Nhật, chậm hơn 12 ngày theo lịch Julius). Theo âm dương lịch Việt [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< 1804 1806 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa