Ý nghĩa của từ 1706 là gì:
1706 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 1706. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1706 mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

1706


Năm 1706 là một năm bắt đầu từ ngày thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ ba của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1706 của lịch Thụy Điển là một năm bắt đầu từ ngày thứ Hai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1706


Năm 1706 là một năm bắt đầu từ ngày thứ Sáu trong lịch Gregory (hoặc một năm thường bắt đầu vào thứ ba của lịch Julius chậm hơn 11 ngày). Năm 1706 của lịch Thụy Điển là một năm bắt đầu từ ngày thứ Hai [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< 1705 1707 >>