Ý nghĩa của từ 1551 là gì:
1551 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 1551. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1551 mình

1

8 Thumbs up   2 Thumbs down

1551


Trong tiếng Trung, 1551 còn có một nghĩa là khóc, có chút khác với từ 5555 có nghĩa là huhuhu
Đỗ Minh Nguyệt - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1551


Năm 1551 (số La Mã: MDLI) là một năm thường bắt đầu vào thứ năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1551


Năm 1551 (số La Mã: MDLI) là một năm thường bắt đầu vào thứ năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< 1550 1552 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa