Ý nghĩa của từ 1412 là gì:
1412 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ 1412. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1412 mình

1

80 Thumbs up   7 Thumbs down

1412


1412 nghĩa là KID:
14=KI,12=D.
Ghép lại là KiD.
Kaito - 00:00:00 UTC 18 tháng 1, 2017

2

3 Thumbs up   11 Thumbs down

1412


- Xét về Kaito Kid thì số 1412 sẽ như sau:
+ 1412 là các viết lộn xộn của chữ Kid.
+ Số 14 ghi lộn xộn thì ta sẽ được chữ Ki.
+ Số 12 ghi lộn xộn thì ta sẽ ra chữ D.
=) Tóm lại là số 1412 là chữ Kid
Google thứ 2 - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

3

13 Thumbs up   28 Thumbs down

1412


Năm 1412 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

5 Thumbs up   27 Thumbs down

1412


Năm 1412 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

11 Thumbs up   34 Thumbs down

1412


1412
1412 nghĩa là Kaito KID:
14=Kaito
12=KID
Ghép lại là Kaito KiD.
thái - 00:00:00 UTC 23 tháng 10, 2019

<< 1411 1413 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa