Ý nghĩa của từ 1127 là gì:
1127 nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ 1127. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 1127 mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

1127


1127 Đó là 4 số cuối của tên một cô gái tên HOA trên tiktok , Nếu bạn đang cố gắp tìm hiểu về ý nghĩa của nó thì tôi dám cá rằng bạn đang thích thầm cô này, nói đến đây thì có hơi viễn vong, nhưng nếu bạn rảnh giống tôi đến vậy thì đây, tôi là một thằng như vậy, khác bạn ở chỗ là tôi không dám trèo cao ! Chúc bạn thành công!
Trâu - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1127


Năm 1127 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

1127


Năm 1127 là một năm trong lịch Julius.
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< 1126 1128 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa