Ý nghĩa của từ 阮 là gì:
阮 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 阮 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 阮 mình

1

0   0


Chúng tôi. | Của tôi. | Một loại nhạc cụ dây cổ truyền.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lý lẽ điêu hoa >>