Ý nghĩa của từ Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng là gì:
Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng mình

1

0   0

Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng


Ủy ban Cư dân Vĩnh Hưng (, Hán Việt: Vĩnh Hưng cư dân ủy viên Hội) là một ủy ban khu phố tương đương cấp trấn .Theo thông tin của Trung Quốc, trong những năm [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng


 • đổi Ủy ban Cư dân Vĩnh Hưng
 • Nguồn: vi.wikipedia.org

  Thêm ý nghĩa của Ủy ban cư dân Vĩnh Hưng
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << Doãn Thanh Tùng Phố Lý, Nam Đầu >>