Ý nghĩa của từ Ảnh đế là gì:
Ảnh đế nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ảnh đế Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ảnh đế mình

1

1   4

Ảnh đế


Là danh hiệu cao quý về lĩnh vực diễn xuất , cụm từ " Ảnh đế " được dùng cho nam , là để chỉ 1 nam diễn viên có diễn xuất đỉnh cao vô cùng xuất sắc , có được danh hiệu này sẽ giúp sự nghiệp của người đólên một 1 tầm cao mới, ngoài Ảnh đế dùng cho nam thì còn Ảnh hậu dùng cho nữ
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Ảnh đế
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chưng Tương Ảnh hậu >>