Ý nghĩa của từ Đình nguyên là gì:
Đình nguyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đình nguyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đình nguyên mình

1

1   0

Đình nguyên


Đình nguyên là người đỗ cao nhất trong kỳ thi Đình sau khi đã qua được kỳ thi Hội trong thời phong kiến ở Việt Nam.
Bùi xuân Khải - Ngày 16 tháng 4 năm 2020

2

0   0

Đình nguyên


Thủ khoa nho học Việt Nam (còn gọi là Đình nguyên) là những người đỗ cao nhất trong các khoa thi nho học thời phong kiến ở Đại Việt (còn gọi là thủ khoa Đ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Đình nguyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Tĩnh Thu hiền >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa